Tvoja prava i odgovornosti

Objavljeno: 12.11.2012

ŠTO JE TO PRAVO?

Teško je odgovoriti na ovo pitanje, ali možemo pokušati na način da najprije objasnimo razliku između “želje” i “potrebe”.

Želja je nešto što nije osnovno za naš život, bez toga možemo živjeti ali ispunjavajući želje život nam postaje ljepši, ugodniji… Tako npr. u kategoriju želja spada nova video igrica, odlazak na izlet, koncert, kupovina novog bicikla ili mijenjanje sličica s prijateljem.

 

Potreba je nešto bez čega ne možemo ili nam je jako teško živjeti. Da bismo bili zdravi i lijepo živjeli moramo jesti, piti čistu vodu, spavati ali i imati mjesto za spavanje koje je zaštićeno od sunca, kiše. Isto tako potreba znači da i kada smo bolesni moramo imati i uzimati lijek da bismo ozdravili.

 

Pravo je potreba. Postoje osnovne stvari koje svi ljudi (veliki i mali) moraju imati ili koje im moraju biti na raspolaganju kako bi zdravo, sigurno i lijepo živjeli. Na primjer, svaki čovjek mora jesti da bi živio pa tako i ima pravo na primjerenu i zdravu hranu.

 

DJEČJA PRAVA?

Dječja prava su ljudska prava  ali se ona odnose na osobe do 18. godine starosti. Ona su posebno izdvojena i naglašena zbog toga što je ovo razdoblje posebno važno u životu osobe. Kršenje prava u toj dobi može negativno utjecati na cijeli budući život osobe.

 

Dakle, DIJETE je osoba starosti do 18 godina života.

 

KAKO SE ŠTITE DJEČJA PRAVA?

Država, odnosno mjesto u kojem dijete živi, mora osigurati djetetu siguran život i poštivanje njegovih prava. Također, ta se obveza odnosi i na sve odrasle koji moraju štiti djecu i pomagati im u ostvarivanju prava.  Djeca su osobe koje nemaju toliko znanja i mogućnosti štiti sama sebe, ona se trebaju međusobno pomagati u zaštiti prava ali ipak ponajviše im je potrebna pomoć odraslih.

 

Tako su se gotovo sve države svijeta zajednički dogovorile da će poštivati i štititi jednaka prava djece. Ta prava su napisali u dokumentu Konvencija o pravima djeteta, te odredili načine na koje se treba odnositi prema djeci.  

 
Upoznajte se s Konvencijom o pravim djeteta na jeziku bliskom djeci (preuzeto sa web stranice Pravobraniteljice za djecu www.dijete.hr Konvencija

 

 

Evo i nekoliko primjera kako se prava vežu uz odgovornosti:

Imaš pravo na najbolju moguću zdravstvenu skrb, i informacije koje će ti pomoći da budeš zdrav i zdravo rasteš.

-          Imaš odgovornost jesti hranu koja je dobra za tvoje zdravlje te redovito prati zube ujutro i navečer.

 

Imaš pravo na ispravnu vodu za piće, kvalitetnu hranu, čistu i sigurnu okolinu,

-          Imaš odgovornosti ne bacati papiriće u okoliš.

 

Imaš pravo na pomoć od vlade ako si siromašan ili u nevolji.

-          Imaš odgovornost ne razbacivati se s hranom i prilagoditi se novčanim mogućnostima svoje obitelji.

 

Imaš pravo na kvalitetno obrazovanje. Trebaš biti ohrabrivan na pohađanje škole do najvišeg stupnja koji možeš postići.

-          Imaš odgovornost redovito ispunjavati školske obaveze, pisati domaće zadaće i truditi se kako bi postigao/la najbolje moguće rezultate.

 
Imaš pravo prakticirati svoju vlastitu kulturu, jezik i vjeroispovijest ili neke druge koje izabereš.

-          Imaš odgovornost poštivati kulturu i vjeru svakog djeteta koja je drukčija od tvoje.

 

Imaš pravo znati svoja prava! Odrasli trebaju znati za ova prava i pomoći i tebi da saznaš za njih.

-          Kada saznaš za svoja prava dužan/na si ih reći drugoj djeci te učiti sve da se ta prava i poštuju.

 

Nikome nije dozvoljeno kažnjavati te na okrutan ili štetan način.

-          Imaš odgovornost lijepo postupati prema svojim prijateljima i odraslima, upravo na onakav način na koji bi htio da se oni odnose prema tebi.

 

Imaš pravo biti zaštićen od nanošenja boli i lošeg postupanja, tjelesnog ili duhovnog.

-          Imaš odgovornost ne nanositi nikakvu vrstu boli drugoj djeci ( ne zlostavljati ih, ne izazivati sukobe) te učiniti sve da do toga ne dođe ni među drugom djecom.

 
Više o svojim pravima i odgovornostima možeš pročitati u elektronskoj verziji brošure Hrabrog telefona “Dječja prava” Djecja prava

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge