Facebook i Hrabri telefon proširuju partnerstvo na području zaštite djece

Objavljeno: 01.08.2017

U travnju 2017., Hrabri telefon i Facebook započeli su suradnju radi uspješnijeg načina pružanja pomoći djeci i mladima oko poteškoća s kojima se susreću. Prvi dio suradnje fokusira se na prevenciju suicida kod djece i mladih pa je Facebook broj dječje linije Hrabrog telefona uvrstio u svoj Help Centre.

Osim toga, Facebook je prepoznao Hrabri telefon kao udrugu koja može pružiti pomoć djeci i mladima koji doživljavaju nasilje preko interneta. Ako netko podijeli djetetovu fotografiju bez njegova dopuštenja, piše uvredljive komentare ili otvara grupe mržnje, dijete može potražiti pomoć kod savjetovatelja Hrabrog telefona. Facebook je kontakt informacije o Hrabrom telefonu uvrstio u svoj popis partnera.

Nastavak ove suradnje je značajan za Hrabri telefon jer pokazuje da je Facebook prepoznao važnost naše udruge u pružanju pomoći djeci i mladima. Također, nudi nam i bolje mogućnosti da pravovremeno reagiramo ako se dijete ili mlada osoba nalazi u opasnosti.

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge