Poziv za dostavu ponuda za istraživanje diverzije kao alternativne mjere u maloljetničkom pravosuđu u sklopu EU projekta „AWAY“

Objavljeno: 20.03.2017

Općenito o projektu

Projekt AWAY „Alternative ways to address youth“ (Alternativni načini postupanja prema maloljetnicima) je dvogodišnji projekt koji se provodi od 01.01.2017 godine u partnerstvu sa Terre des Hommes Foundation „Lausanne“ u Mađarskoj koji su glavni nositelji projekta. Ostale zemlje uključene u projekt su Bugarska, Rumunjska i Belgija.

Glavni cilj projekta je stvaranje regionalnog empirijskog znanja o diverziji (alternativnim mjerama) u maloljetničkom pravosudnom sustavu odnosno povezivanje i edukacija stručnjaka koji rade sa djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom. Glavne aktivnosti u projektu su mapiranje i istraživanje lokalnog pravosuđa, identificiranje dobrih praksi, grupni rad s djecom u riziku i/ili u konfliktu sa zakonom, edukacija stručnjaka, javna kampanja, e-learning platforma za stručnjake.

Cilj istraživanja

Istraživanje lokalnog pravosuđa istaknuti će nedostatke, prepreke i praznine u primjeni restorativnih pristupa i mapirati će dostupnost dobno i rodno prilagođenih diverzijskih mjera u lokalnoj zajednici.  Usredotočiti će se na izazove u provedbe mjera diverzije, posebice u ruralnim krajevima, i istaknuti primjeri dobre prakse. Istraživanja će uključivati i desk research lokalnog zakonodavstva i usklađenost sa EU direktivama (2016/800, 2012/13, 2012/29), izazove i prepreke za korištenje mjera diverzije te mapiranje postojećih alternativnih usluga za djecu u ruralnim područjima.

Glavni ciljevi istraživanja

Očekivani rezultati

 

Metodologija

Istraživanje će biti temeljeno na miješanoj metodologiji. Kvantitativna analiza će uključivati prikupljanje podataka, analiza relevantnih pravnih dokumenata, politika i medijskih izvještaja, a kvalitativna analiza (polu-strukturirani intervjui i fokus grupe) koja će uključivati multidisciplinarne stručnjake i djecu. Intervjui s djecom će se odvijati u skladu sa Terre des hommes protokolom za postupanje sa djecom. Fokus grupe će se sastojati od diskusija sa stručnjacima u kojima će se fokusirati na identificiranje prepreka u korištenju alternativnih mjera i diverzije, nedostatak znanja i vještina, potrebe za promjenom stavova, ali i identificiranje primjera dobre prakse i studije slučaja.

Specifične dužnosti istraživača/ica

ü  Početak istraživačkog rada: 3. travnja 2017.

ü  Završni istraživački izvještaj na engleskom jeziku 30. listopad 2017.

Traženo i preferirano iskustvo i vještine istraživača/ica

-          više od 8 godina iskustva u području europskog prava, ljudskih prava, dječjeg prava (prednosti imaju doktori znanosti u području kriminologije i maloljetničkog prava)

-          minimalno 5 godina iskustva u provođenju kvalitativnog i kvantitativnog istraživanja

-          poznavanje hrvatskog pravosudnog sustava

-          iskustvo u istraživačkom radu koji uključuje djecu, poznavanje dječjih prava i pojmova zaštite djece

-          izvrsno poznavanje engleskog jezika

-          izvrsne analitičke vještine i vještine pisanja izvještaja

Dokumenti za prijavu:

-Motivacijsko pismo

-Životopis

-Primjerak izvještaja istraživanja na engleskom jeziku

 

Prijave molimo dostaviti na na jana@hrabritelefon@hr i info@tdh-europe.org do 24. ožujka 2017.

Molimo u naslovu mailu naznačiti „National researcher AWAY and IME I PREZIME“

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge