O nama

Hrabri telefon je neprofitna nevladina organizacija osnovana s ciljem prevencije zlostavljanja, zanemarivanja i neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te pružanja direktne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci i njihovim obiteljima. Programi Hrabrog telefona kreirani su prema znanstvenim činjenicama i nalazima internih istraživanja.

Naši ciljevi su:
  1. Zaštita djece od zlostavljanja i zanemrivanja
  2. Pružanje pomoći zlostavljanoj i zanemarenoj djeci
  3. Prevencija neprihvatljivog ponašanja kod djece i mladih
  4. Podizanje javne svijesti o zlostavljanju i zanemarivanju djece kao društvenom problemu
Načela rada Hrabrog telefona su:

 

 

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge