Djelatnosti

PODIZANJE JAVNE SVIJESTI O PROBLEMU ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA

organizacija i sudjelovanje na akcijama usmjerenim na zaštitu djece kao i izradu, publiciranje, tisak i distribuciju edukativno-promotivnih materijala (plakati, brošure, radna bilježnica, priručnik) koje su i sastavni dio svih dolje navedenih programa i projekata

EDUKATIVNA

uključuje educiranje i dodatno educiranje volontera, stručnjaka iz drugih ustanova/organizacija koji rade s djecom; suradnju s fakultetima (Filozofski fakultet u Zagrebu,  Filozofski fakultet u Osijeku,  Hrvatski studiji – odsjek za psihologiju, Studijski centar socijalnog rada,  Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Učiteljski fakultet) u vidu održavanja predavanja te stručno usavršavanje djelatnica kao i članica Edukacijskog tima organizacije.

Naša predavanja i radionice možete pročitati ovdje.

ZNANSTVENA

pripremanje, provedba i publiciranje znanstvenih istraživanja kao i publiciranje znanstvenih i stručnih članaka; ova djelatnost predstavlja osnovu i polazište za kreiranje, planiranje i provedbu novih aktivnosti ali i sveobuhvatnih programa i projekata.

U okviru Udruge provedena su brojna istraživanja namijenjena procjeni incidencije zlostavljanja u Hrvatskoj, izloženosti djece nasilju na internetu, nasilja među djecom te proučavanju posljedica zlostavljanja i faktora povezanih sa zlostavljanjem djece i nasiljem u obitelji.

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge