Programi

HRABRI TELEFON ZA  DJECU

Hrabri telefon za djecu je mjesto gdje djeca mogu govoriti o svojim osjećajima, situacijama koje ih čine zbunjenima te situacijama zbog kojih stječu dojam da se njihova prava krše na bilo koji način. Linija je prvenstveno namijenjena  djeci  koja osjećaju da ih netko iz njihove okoline na bilo koji način zlostavlja ili zanemaruje.

dinamika provedbe:

Svakim radnim danom u vremenu od 9 do 20 sati linija je otvorena na besplatnom broju telefona za nazivatelje 116 111. U prosjeku linija dnevno zaprimi 5-10 poziva koji ulaze u statističku obradu (savjetodavni, informativni i pozivi šutnje) a isti se, prema statističkim podacima,  primarno tiču problematike zlostavljanja i zanemarivanja djece . Na liniji dežuraju volonoteri koji se raspoređuju prema dnevnim smjenama u trajanju od 3 do 4 sata.

savjetovatelji:

volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina telefonskog savjetovanja , uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju.

aktivnosti:

razina provedbe:

HRABRI TELEFON ZA MAME I TATE

Hrabri telefon za mame i tate je mjesto gdje roditelj može razgovarati o svim nedoumicama vezanim uz pozitivan psihosocijalni razvoj djeteta. Linija je mjesto gdje roditelj može očekivati podršku i savjet s područja kompetentnog roditeljstva, poboljšanja komunikacije s djetetom ili mladom osobom unutar obitelji, kako razgovarati s djetetom o razvodu, svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja djeteta te ostalih područja usko vezanih uz zaštitu djetetovih potreba i prava, ali i odgovornosti.

dinamika provedbe:

Svakim radnim danom u vremenu od 9 do 20 sati linija je otvorena na besplatnom broju telefona za nazivatelje 0800 0800. U prosjeku linija dnevno zaprimi 10-15 poziva koji ulaze u statističku obradu (savjetodavni, informativni i pozivi šutnje) a isti se, prema statističkim podacima,  primarno tiču problematike obiteljskih odnosa. Na liniji dežuraju volonteri koji se raspoređuju prema dnevnim smjenama u trajanju od 3 do 4 sata.

savjetovatelji:

volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina telefonskog savjetovanja , uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju.

aktivnosti:

razina provedbe:

DJEČJA KUĆA BOROVJE

Program prevencije neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži koji djeluje u lokalnoj zajednici Borovje (otvoren je i za stanovnike svih dijelova grada Zagreba i uže okolice) pruža djeci starosti od 4 do 18 godina zanimljive, poticajne i kreativne sadržaje usmjerene na primarnu prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih kao i zlostavljanja i zanemarivanja djece i mladih.

dinamika provedbe:

Dječja kuća Borovje otvorena je svakim radnom danom u vremenu od 10 do 19 sati, preventivne radionice se održavaju većinom u popodnevnim satima dok se individualni susreti održavaju prema dogovoru s korisnicima. Za vrijeme svih školskih praznika, Kuća je otvorena 3 sata dnevno za vrijeme kojih se održavaju kreativno-socijalizacijske radionice. Tijekom školske godine 400 djece se uključi u aktivnosti ovog programa.

aktivnosti:

voditelji radionica:

volonteri – studenti završnih godina humanističkih fakulteta (psihologija, socijalni rad, edukacijsko-rehabilitacijski) posebno educirani iz područja vještina savjetovanja te uključeni u kontinuiranu doedukaciju i superviziju 

razina provedbe:

POTICANJE VOLONTERSTVA

Program doprinosa razvoju civilnoga društva u Hrvatskoj kroz motiviranje mladih ljudi na uključivanje u neformalne oblike stjecanja znanja ali i vještina te iskustva u direktnom radu s djecom koje je jako teško steći u okvirima redovitog obrazovanja. Studente humanističkih fakulteta usmjerava se na aktivan doprinos postizanju pozitivnih društvenih promjena i promišljanje o mogućim rješenjima unapređenja života djece i obitelji u lokalnoj zajednici ali i u društvu općenito.

dinamika provedbe:

voditelji:

aktivnosti:

SNAGA OBITELJI – Savjetovanje i podrška djece i roditelja

Program se provodi u prostoru Dječje kuće Borovje od 2004. godine, a upotpunjuje sveobuhvatan rad organizacije na području unapređenja života obitelji u cjelini s posebnim naglaskom na zdrav i pozitivan stav u odnosu prema djeci ali i učenje odgojnih stilova i poticanje roditeljskih kompetencija kao osnove za preventivan rad.  Razlozi dolaska u Savjetovalište su brojni a najčešći zbog odgojnih savjeta, teškoća u učenju djeteta, teškoća djeteta u prilagodbi na razvod roditelja, promjena u ponašanju djeteta i sl.

dinamika provedbe:

Savjetovalište za roditelje i djecu je otvoreno svaki radni dan, ovisno o terminima koji odgovaraju djeci i roditeljima. Škola za roditelje se održava jednom tjedno u večernjim satima ovisno o dogovoru polaznika. U navedene aktivnosti godišnje se uključi oko 350 korisnika.

aktivnosti:

savjetovatelji:

Zagrlimo s(v)e – osnaživanje djece u dječjim domovima

Osnovna namjera programa je osnaživanje djece i jačanje prosocijalnog ponašanja kroz:

dinamika provedbe:

Program se od svojih početaka provodi tijekom cijele školske godine u Dječjem domu Zagreb (A. G. Matoš, Laduč i Nazorova), a od školske godine 2015./2016. i u Domovima Karmelićanki BSI (Kuća sv. Josipa u Hrvatskom Leskovcu i Kuća sv. Terezije od malog Isusa u Zagrebu). Grupne i individualne radionice u trajanju od 60 minuta provode se jednom tjedno.

Od školske godine 2015./2016. program se u svom modificiranom obliku provodi i u dnevnoj bolnici Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež, u obliku otvorene grupe, dva puta mjesečno.

aktivnosti:

voditelji radionica:

Radionice provode članovi Hrabrog telefona (zaposlenici i volonteri) koji su uz iskustvo volontiranja na Hrabrom telefonu posebno educirani i senzibilizirani za rad sa djecom,  posebno zlostavljanom i zanemarenom djecom te onom koja su doživjela bilo koji oblik nasilja ili svjedočila istom. Izvoditelji ovog programa su pod stalnom supervizijskom podrškom uz mogućnost doedukacije kako na programu tako i unutar udruge.

razina provedbe:

SIGURNIJI INTERNET – PREVENCIJA NASILJA PUTEM INTERNETA

Program  je osmišljen na temelju rezultata Istraživanja o iskustvima djece prilikom korištenja Interneta kojeg je Udruga provela zajedno s Poliklinikom za zaštitu djece grada Zagreba, 2004. godine a provodi se također u prostoru Dječje kuće Borovje.

Osnovni cilj  je pružanje stručnih i djelotvornih informacija djeci, nastavnicima i roditeljima o oblicima te metodama korištenja Interneta kao i oblicima pojavnosti i djelotvornim načinima zaštite od nasilja putem Interneta. Korisnici programa obogaćuju svoje znanje o sudjelovanju i korištenju foruma, chata,  bloga kao i pretraživanju Interneta, a uz aktivno stjecanje znanja stječu i vještine prepoznavanja i zaštite od neželjenih sadržaja na Internetu.

dinamika provedbe:

Edukativne radionice se provode jednom tjedno, polaznici su podijeljeni u manje grupe a ukupni ciklus se sastoji od 12 susreta. Tijekom školske godine u radionice se uključi oko 100 djece. Savjetodavna pomoć djeci i roditeljima se pruža svakim radnim danom ovisno o dogovorenim terminima.

aktivnosti:

izvoditelji:

razina provedbe:

DJEČJI ODBOR HRABROG TELEFONA

Djecu se treba slušati u stvarima koje se njih tiču i njihovo mišljenje treba uzimati u obzir kada donosimo odluke koje direktno utječu na njihov život uvažavajući pri tom i njihove dužnosti i obveze prema odraslima, vršnjacima ali i sebi samima. Ovakav stav rezultat je osnivanja i djelovanja Dječjeg odbora, skupine osnovnoškolske djece koja na svojim sastancima prorađuje teme iz područja dječjih prava, promatra svoju okolinu i utvrđuje nepravilnosti, pozitivne primjere te o tome raspravlja s ostalim članovima. Svoje zaključke i preporuke dijele i sa važnim osobama u zaštiti djece u RH pa posjećuju institucije gradonačelnika, Pravobraniteljstvo za djecu, Unicef, Polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba itd.

voditeljice:

razina provedbe:

E-SAVJETOVANJE

Hrabri telefon osim pružanja pomoći i podrške putem savjetodavne linije, isto pruža i putem e-maila savjet@hrabritelefon.hr, putem foruma te putem chata (svaki radni dan od 17 do 20 sati). Program je razvijen u skladu sa suvremenim načinom života obitelji ali i kao odgovor na istražene potrebe potencijalnih korisnika. Usklađen je sa najnovijim svjetskim trendovima u pružanju savjetodavne pomoći i podrške.

Osim vlastitog foruma koji se nalazi na web stranici www.cybermed.hr (dostupnost sa stranice organizacije također), stručnjaci Udruge odgovaraju i na pitanja postavljena na forumima: www.psihonet.com ; www.sretnodijete.net  te www.mojhej.com.

MEĐUVRŠNJAČKA POMOĆ

Program u planiranje i provedbu uključuje znanstvenu činjenicu kako se određena znanja i vještina djece usvajaju efikasnije i djelotvornije ukoliko su prenesena od strane svojih vršnjaka. Ovaj program započeo je s provedbom u ožujku 2009. godine a uključuje rad volontera sa dobrovoljnom skupinom djece koja se trebaju pripremiti za prijenos usvojenih znanja i vještina svojim vršnjacima. Program je visokokvalitetno izrađen, prema standardima organizacije koji uključuju supervizijsku podršku i pomoć mladim pomagačima, praćenje napretka te procjenu dobivenih rezultata.

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge