Projekti

Jačanje djece, roditelja i stručnjaka u lokalnoj zajednici za zaštitu djece

U razdoblju od 1. rujna 2015. do 31. kolovoza 2016. Hrabri telefon uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ureda za financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora i Norveškog financijskog mehanizma o Provedbi programa za organizacije civilnog društva u Republici Hrvatskoj provodi projekt  ˝Jačanje djece, roditelja i stručnjaka u lokalnoj zajednici za zaštitu djece˝ koji će se provoditi u lokalnoj zajednici Borovje gdje djeluje naša Dječja kuća.

Projektom će se nastojati educirati sve članove lokalne zajednice te na taj način preventivno djelovati na nasilje nad i među djecom, a njime će se i povezati dosadašnje aktivnosti udruge (osnaživanje vršnjaka – pomagača, povremena predavanja/radionice za djecu i/ili roditelje) za stvaranje pozitivne klime u školama s programom rada s djecom koja čine nasilje i njihovim roditeljima kako bi im se pružili pozitivni primjeri i podrška u usvajanju socijalnih i  prosocijalnih vještina.

Dječja kuća Borovje od svog osnutka pruža lokalnoj zajednici različite aktivnosti kojima nastoji preventivno djelovati na neprihvatljiva ponašanja djece i mladeži. I u ovoj školskoj godini nastavlja sa svojim redovitim aktivnostima (preventivne radionice, pomoć pri učenju, logopedske vježbe, kreativno-socijalizacijske radionice tijekom praznika), a u okviru ovog projekta provodit će se još neke:

Radionice s djecom kojima se preveniraju neprihvatljiva ponašanja

U radionice će se uključiti djeca kod kojih je uočena potreba za osnaživanjem i jačanjem prosocijalnog ponašanja te će se kroz ciklus od 12 radionica s njima na kreativan i edukativan način raditi na jačanju pozitivne slike o sebi, kvalitetnim odnosima s vršnjacima, prepoznavanju i nošenju s emocijama i slično.

Radionice s roditeljima uključene djece

U grupni rad uključit će se i roditelji djece kroz koji će ih se nastojati potaknuti da propituju vlastite odgojne metode, ojačati za nošenje sa svakodnevnim zahtjevima roditeljstva te će dobiti smjernice za primjereno reagiranje na određena djetetova ponašanja i podržavanje djeteta u prihvaćanju humanih vrijednosti, sagledavanju posljedica svog ponašanja, brige za sebe, ali i za druge (vršnjake i odrasle).

Radionice forum teatra

U suradnji sa Savjetovalištem Luka Ritz u OŠ Borovje održat će se dvije izvedbe forum teatra. Riječ je  o interaktivnom kazalištu u kojem učenici (publika) uz posrednika (tzv. džokera) aktivno (pitanjima, savjetima, igranjem uloge) sudjeluju u rješavanju društveno važnog, naizgled nerješivog problema. Forum teatar predstavlja određenu problematičnu priču, a publici (učenicima) se postavlja pitanje što oni tu mogu. Cilj je sagledati priču iz različitih perspektiva koje nude nenasilno rješavanje zadatog problema. Forum skupina u OŠ Borovje s učenicima 5. razreda radit će na temi socijalne diskriminacije, a s učenicima 8. razreda na temi seksualnog uznemiravanja.

Edukacija za nastavnike OŠ Borovje

U projekt će se uključiti i nastavnike OŠ Borovje koje će se dodatno educirati o uzrocima nasilja među djecom i načinima nastajanja nasilnih ponašanja mladih. Iskustveno će (kroz igru uloge) proći kroz uloge žrtve, nasilnika i promatrača nasilja te temeljeno na iskustvu kroz stručno vođenu diskusiju s predavačima osvijestiti važnost vlastitih reakcija i ponašanja te ojačati znanja i kompetencije kako bi onda i učinkovitije primijenili adekvatna ponašanja.

 

Projekt je odobren na natječaju “Podrška inovativnim inicijativama za djecu i mlade u lokalnim zajednicama”.