Novčane donacije

NOVČANE DONACIJE HRABROM TELEFONU MOGU BITI IZVRŠENE OD STRANE:

Fizičkih osoba – fizička osoba na jednostavan način, prema vlastitoj želji u iznosu za koji se sama odluči može uplatiti na broj žiro-računa Hrabrog telefona 2484008-1100690711 (RBA), IBAN HR3624840081100690711

Pravnih osoba – ostvaruju se kroz različite oblike suradnje i partnerstva:

Svi oni koji odluče donirati sredstva i na taj način pomoći zaštiti djece od zlostavljanja i zanemarivanja te unaprijediti kvalitetu života djece i obitelji ostvaruju porezne olakšice.

Fizičke osobe u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak (NN 177/2004, Čl. 36, St. 27):

“Porezni obveznici mogu uvećati osobni odbitak za darovanja dana u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na žiro račun, a u kulturne, odgojno – obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske svrhe, udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.”

Pravne osobe u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7):

“Darovanjima (…) smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovane, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini.”

PRIMJERI RAZLIČITIH OBLIKA I SURADNJE S PRAVNIM OSOBAMA:

PODRŠKA RADU ORGANIZACIJE

Tvrtka jednokratno određuje iznos novčanih sredstava za donaciju radu udruge. Za ovakav način doniranja odlučuju se tvrtke koje su upoznate s našim radom i rezultatima, koje žele pridonijeti misiji rada organizacije i koje se ne žele vezati za neki od programa/projekata organizacije. Sredstva mogu biti donirana jednokratno ili u određenim vremenskim obrocima.

SUKLADNOST U RADU TVRTKE I ORGANIZACIJE

Tvrtka s udrugom sklapa ugovor o doniranju iznosa za unapređenje ili podršku određenom programu ili aktivnosti. Ovakav način podrške Hrabrom telefonu odabiru tvrtke koje stvaraju ili djeluju u području koje se također bavi djecom, roditeljima i obitelji i kojima nude proizvode ili usluge (npr. Johnson&Johnson, Pharmatheka Consult itd.). Često se o ovakvom načinu suradnje obavještava i šira javnost putem medijskih priopćenja ili organiziranja press konferencija. Tvrtka također može izabrati i određenu aktivnost npr. Financiranje pripreme, izrade i tiska stručnih priručnika, web stranice, uređenje prostora, pružanje novih usluga i slično.

Primjer podrške projekta organizacije je i suradnja s tvrtkom Siemens koja je u 2010. godini podržala provedbu projekta E-savjetovanje i time omogućila redizajn i unapređenje web stranice organizacije.

Tvrtka može sklopiti ugovor s Hrabrim telefonom i na način da iznos od svakog prodanog proizvoda u određenom postotku odlazi za provedbu programa/projekta. Ovakve suradnje često su popraćene medijskim akcijama koje senzibiliziraju javnost za problematiku kojom se bavi Hrabri telefonu te pozivaju na podršku. Primjerice ovaj oblik suradnje ostvaren je kroz akciju “Ohrabrimo zlostavljanu djecu da progovore” koju je Hrabri telefon provodio u suradnji sa Atlanic Grupom u razdoblju od 5. ožujka do 5.travnja 2010., a tijekom koje je navedena tvrtka uplatila 1 kunu od svakog prodanog proizvoda robne marke DIETPHARM za podršku u pružanju savjetodavne pomoći i podrške zlostavljanoj i zanemarenoj djeci te njihovim obiteljima.