Povjerljivost

Tajnost podataka

Hrabri telefon posebno vodi računa o povjerljivosti i čuvanju podataka koje dobije  putem savjetodavne linije, chata, e-maila, foruma ili na bilo koji drugi način. Jako nam je važno dobiti i zadržati povjerenje djece i odraslih osoba te informacije koje dobijemo o njihovim, vrlo često, teškim i ozbiljnim temama držimo čvrsto za sebe. U određenom, ali izrazito malom broju situacija, kada savjetovatelj Hrabrog telefona procijeni da je život i sigurnost djeteta izrazito ugrožena, o tome obavještavamo nadležne institucije za zaštitu djece, koje su onda prema zakonu dužne postupati prema najboljem interesu djeteta. O tom postupku biti će obaviještena osoba koja je kontaktirala Hrabri telefon putem telefona, chat-a ili e-maila te u suradnji s tom osobom će se dogovoriti detalji takvog obaviještavanja (pitati  će se za sve važne informacije vezane uz zaštitu djeteta te dogovoriti kojoj instituciji će se proslijediti obavijest o sumnji na zlostavljanje i zanemarivanje djeteta). U takvim situacijama želimo poduzeti sve što je u našoj moći kako bismo spasili dijete iz izrazito teške i opasne situacije, jer se samo ne može zaštititi.

Osobni podaci – anonimnost

Kako bi se djeca i odrasle osobe osjećali što sigurnije i ugodnije u razgovoru na savjetodavnoj liniji ili putem chata, e-maila i foruma, ne trebaju odati svoje ime, prezime, iz kojeg grada zovu, adresu, svoj broj mobitela i dr.  No, slobodni su podijeliti te podatke s nama ukoliko žele te će ti podaci ostati zaštićeni na Hrabrom telefonu.  Ponekad djeca izmisle svoje pravo ime u razgovoru sa savjetovateljem i to je sasvim u redu. Svaka osoba može samostalno odlučiti koju količinu informacija će podijeliti na Hrabrom telefonu. Kako bi osoba mogla komunicirati putem chata/foruma/e-maila potrebno je upisati ime i dati e-mail adresu. To ime može biti potpuno izmišljeno ili može biti neki nadimak koje trenutačno dijete/odrasla osoba koristi. Također je potrebno navesti e-mail adresu koja može biti i posebno otvorena za tu svrhu i ne mora sadržavati ime i prezime korisnika u nazivu.

Nema ispisa broja na mjesečnom telefonskom računu

Kako je broj Hrabrog telefona besplatan za nazivatelja, znači da se broj neće pokazati na mjesečnom telefonskom računu i svako dijete ili odrasla osoba može se osjećati sigurno i zaštićeno prilikom razgovora sa savjetovateljem Hrabrog telefona.