19 koraka do hrabrosti

Objavljeno: 21.01.2013

1. Raširenost nasilja među vršnjacima

2. ŠTO JE NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA

3. Oblici nasilja među vršnjacima

4. Svijet žrtve nasilja među vršnjacima

5. Znakovi nasilja među vršnjacima

6. Kome se obratiti u slučaju nasilja među vršnjacima

7. Kako Hrabri telefon pomaže djeci i mladima

8. Kako vršnjaci mogu pomoći

9. Kako JA mogu pomoći vršnjaku u nevolji

10. Što roditelji mogu učiniti

11. Moje dijete nasilnik

12. Uloga škole u prevenciji nasilja među vršnjacima

13. Uloga škole kad se nasilje već dogodilo

14. Vršnjaci pomagači primjer dobre prakse

15. Nasilje putem Interneta

16. Sigurno ponašanje na Internetu

17. CYBERBULLYING – što vršnjaci i roditelji mogu učiniti

 

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge