Brošure Hrabrog telefona

Objavljeno: 01.11.2012

Hrabri telefon je izdao 22 edukativno-informativne brošure i jednu radnu bilježnicu. Dio njih je za djecu, a dio za roditelje ili stručnjake.

Popis svih naših brošura:

Simptomi zlostavljanja sadrži informacije o vrstama zlostavljanja, prepoznavanju i simptomima zlostavljanja i zanemarivanja djece, posljedicama koje zlostavljanje ostavlja na razvoj, zbog čega dolazi do zlostavljanja te o mogućnostima zaštite djeteta i intervencijama.  simptomi zlostavljanja

Prepoznajmo zlostavljanje namijenjena je djeci i roditeljima s ciljem da ih upozna s vrstama zlostavljanja i načinima prepoznavanja zlostavljanja. Također, podučava djecu što da učine ako im se zlostavljanje dogodi te kako da potraže pomoć i zaštitu. prepoznajmo zlostavljanje

Kako prepoznati seksualno zlostavljanje pisana je za djecu, sa svrhom da se sama djeca na primjeren način informiraju o postojanju seksualnog zlostavljanja i načinima samozaštite, te da se i roditeljima predoči efikasan i jednostavan model podučavanja djece o zaštiti od seksualnog zlostavljanja. seksualno zlostavljanje

Djeca sama kod kuće namijenjena je roditeljima i pruža savjete o tome kako donijeti pravilnu procjenu može li se dijete brinuti samo za sebe, dok su roditelji odsutni. sam u kući

Pazi lomljivo pruža roditeljima osnovne informacije o sindromu protrešenog djeteta te naputke o pravilnoj brizi za dojenčad te smirivanju plača. pazi lomljivo

Disciplina i Vaše dijete je namijenjena roditeljima i stručnjacima, te pruža informacije i praktične savjete o načinima pravilnog discipliniranja djece. Objavljena je sa svrhom smanjenja učestalosti fizičkog kažnjavanja djece i nudi roditeljima odgojne savjete i postupke koje mogu koristiti umjesto batina. disciplina

Kako biti bolji roditelj sadrži savjete roditeljima vještinama odgoja, novim načinima i idejama za uspostavu suradničkog odnosa s djetetom. disciplina

Seksualni razvoj djeteta nudi informacije o normalnom seksualnom razvoju djeteta, dječjoj seksualnosti i faktorima koji mogu narušiti normalni seksualni razvoj, objašnjava utjecaj incestuoznog stila odgoja te nudi savjete roditeljima kako educirati djecu o seksualnosti. seksualni razvoj

I riječi mogu boljeti odnosi se na emocionalno zlostavljanje, pojašnjava važnost izražavanja emocija kod djeteta, nudi savjete kako prepoznati vlastite osjećaje i načine ohrabrivanja djeteta da ih izrazi te kako izbjeći emocionalno zlostavljanje djece. i riječi mogu boljeti

Dječja kuća Borovje je promotivna brošura o radu Dječje kuće i sadržajima koje nudi, a kojoj je cilj prevencija neprihvatljivog ponašanja djece iz lokalne zajednice. dječja kuća borovje

Dijete na Internetu govori o izloženosti zlostavljanju i mogućim opasnostima putem Interneta, te o savjetima za roditelje kako da zaštite djecu i smanje rizike s kojima se njihova djeca mogu suočiti na Internetu. dijete na internetu

Letak Internet sadrži savjete na koji način djeca mogu upoznavati beskrajne i pozitivne mogućnosti Interneta, a da se pritom ne izlažu brojnim rizicima i opasnostima. LETAK INTERNET

Sigurno surfanje će vas informirati o načinima sigurnog korištenja interneta, s naglaskom na sigurnost na društvenim mrežama. sigurni internet

I mama i tata – kad se roditelji rastaju sadrži savjete za roditelje u procesu razvoda, kako djeca reagiraju na razvod roditelja, te načine pomoći takvim obiteljima. i mama i tata

Djeca s poteškoćama u razvoju namijenjena je roditeljima i stručnjacima koji rade s djecom ove rizične skupine. Sadrži informacije i znanja o problemima koji se javljaju u radu s djecom s poteškoćama u razvoju fokusirajući se na pitanje zlostavljanja ove djece, te kako ga spriječiti. poteškoće u razvoju

Dječja prava je edukativna brošura namjenjena prvenstveno djeci u cilju edukacije o pravima, ali i obvezama koje imaju do 18. godine života djecja prava

Hrabri telefon – telefon za zlostavljanu i zanemarenu djecu je brošura izdana na hrvatskom i engleskom jeziku, s ciljem prezentacije rada Udruge te u svrhu ostvarivanja suradnje s drugim udrugama u Hrvatskoj i svijetu koje se bave zaštitom prava djece te zaštitom djece od zlostavljanja. hrabri telefon

Mali savjeti za uspješno učenje namijenjena je djeci i roditeljima kao pomoć pri nalaženju efikasnih metoda u svakodnevnim školskim i vanškolsim obvezama (kako aktivno učiti i razmišljati o tome što učiš, pisanje zadaće i sl.). simptomi zlostavljanja

Izazovi samohranog roditeljstva namijenjena samohranim roditeljima. Uključuje niz savjeta kako ostvariti što bolji odnos s djetetom te kako održati kvalitetan odnos prema samom sebi. samohrani

Letak Savjetovalište za roditelje i djecu je promotivni letak programa Hrabrog telefona u sklopu kojeg se pruža direktna pomoć roditeljima i djeci od strane stručnjaka mentalnog zdravlja potpuno besplatno letak savjetovalište

Zašto baš meni  letak studentsko savjetovalište

Kad se mama i tata razvode je radna bilježnica namijenjena je djeci čiji se roditelji razvode. Obrađuje teme i osjećaje koje djeca doživljavaju tijekom razvoda roditelja.