Dječja kuća Borovje

Objavljeno: 21.10.2012
Što je Dječja kuća Borovje?

Dječja kuća Borovje je program Hrabrog telefona koji se provodi u lokalnoj zajednici Borovje, a odnosi se na prevenciju neprihvatljivog ponašanja i zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih u lokalnoj zajednici kroz individualni i grupni rad.

         

 

Cilj programa je ponuditi djeci i mladima iz lokalne zajednice kreativne i poticajne sadržaje kroz rad s volonterima. Kroz radionice u malim grupama djeca imaju priliku za razvijanje komunikacijskih vještina i vještina nenasilnog rješavanje sukoba, rade na jačanju pozitivne slike o sebi, povećanju samopoštovanja i odgovornom ponašanju prema sebi i drugima. Posebnu pažnju usmjeravamo željama i potrebama djece te u svakoj novoj školskoj godini radionice prilagođavamo interesima djece polaznika. Također, provode se i individualne radionice pomoći pri učenju i logopedske vježbe.

Drugi važan cilj provođenja programa jest uočavanje eventualnih potreba i problema djece i obitelji iz lokalne zajednice, pružanje pomoći i podrške u skladu s potrebama te poticanje suradnje obitelji, centara za socijalnu skrb, osnovnih škola, dječjih vrtića i ostalih nevladinih organizacija koje se bave dobrobiti djece.

Godišnje je u program uključeno oko 200 djece u dobi od 4 do 18 godina.

 

 

SVE AKTIVNOSTI ZA DJECU SU BESPLATNE!

DJEČJA KUĆA BOROVJE OTVORENA JE SVAKIM RADNIM DANOM U VREMENU OD 9:00 DO 20:00 SATI!

Kontaktirajte nas na:

Bože i Nikole Bionde 7, 10000 Zagreb

Tel/fax: 01 6112 758

E- mail: djecjakuca@hrabritelefon.hr

Brošuru o Dječjoj kući Borovje možete pogledati ovdje dječja kuća borovje


Kako možete uključiti svoje dijete?

GRUPNI RAD

Preventivne radionice

Radionice se provode grupno, jednom tjedno u trajanju od 60 minuta, a svaku grupu čini maksimalno desetero djece. Program rada nastaje na osnovi očekivanja samih korisnika grupe (djece), a u skladu s određenim temama i strukturom napravljenom od strane voditelja.

Polaznici radionica su djeca predškolske (4-6 godina) i osnovnoškolske dobi (7-11 i 12-14 godina) koja se pri samom formiranju grupa svrstavaju u vršnjačke skupine. Na početku svake školske godine formiraju se nove grupe i nove vrste radionica sukladno željama korisnika. Svaki ciklus radionica traje jednu školsku godinu.

Obilježavamo i važne datume u godini kao što su Dan planeta zemlje, Međunarodni dan djeteta, Majčin dan…
Svake godine organiziramo maskenbal, posjećujemo kazališta, zoološki vrt, a na kraju školske godine imamo Završno predstavljanje kada pokazujemo mamama, tatama, bakama, djedovima, prijateljima što smo radili cijelu školsku godinu!

 

 

INDIVIDUALNI RAD

Pomoć pri učenju

Pomoć pri učenju pohađaju djeca kojima je potrebna pomoć za svladavanje nastavnog gradiva.

Radionice pomoći pri učenju održavaju se individualno (s naglaskom na specifične smetnje u školskom gradivu) ili grupno (u radu s 4-5 ero djece, s naglaskom na tehnikama uspješnog učenja).

 

Logopedske vježbe

Logopedske vježbe provode logopedi koji pomažu djeci s teškoćama u čitanju i pisanju, mucanju, brzopletosti te djeci s posebnim jezičnim smetnjama i poremećajima glasa.

Roditelji mogu dobiti savjete za rad s djetetom kod kuće.

Vježbe se provode individualno u trajanju od 60 minuta, a termini su po dogovoru.

Školski praznici

Za vrijeme ljetnih i zimskih školskih praznika u Dječjoj kući Borovje prekida se program redovnih radionica te se odvijaju kreativno-socijalizacijske radionice.

Radionice su otvorene za svu zainteresiranu djecu (bez obzira na to pohađaju li redovni program radionica) koja žele svoje slobodno vrijeme provesti na kreativan i zabavan način. Za predškolsku djecu radionice se odvijaju u vremenu od 10:00 do 11:15, a za osnovnoškolsku djecu u vremenu od 11:30 do 12:45.

 

Voditelji radionica

Radionice vode volonteri i volonterke, posebno educirani za grupni rad s djecom. Volonteri su budući mladi stručnjaci, studenti fakulteta društveno- humanističkog usmjerenja (psihologija, socijalni rad, pedagogija, edukacijsko- rehabilitacijski i učiteljski fakultet).

Prije početka volontiranja,  prolaze obaveznu edukaciju o dječjem razvoju te o grupnom i/ili individualnom radu s djecom.

Supervizijski tim stručnjaka vrši supervizije i dodatne edukacije voditelja koji rade s djecom kako bi razmijenili iskustva, razvijali postojeće aktivnosti, ukazali na eventualne poteškoće ili potrebe za individualnim radom s pojedinom djecom i obiteljima .

Voditelji radionica u konstantnom radu s djecom surađuju i s roditeljima.


Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge