Pomažem vršnjacima u učenju i zaštiti svojih prava

Objavljeno: 18.10.2012

Ponekad se djeca lakše mogu povjeriti i obratiti za pomoć svojim prijateljima i vršnjacima nego odraslima. Osjećaju se da ih oni bolje razumiju i da im mogu pružit odgovarajuću potporu i pomoć koja im je u tom trenutku potrebna. Međuvršnjačka pomoć je jako značajna za djecu koja se teže povjeravaju odraslima.

Hrabri telefon prepoznao je važnost same djece u borbi za zaštitu djece i njihovih prava, kao i stvaranju pozitivne i sigurne okoline u školama.Na temelju pilot projekta, Hrabri telefon je izdao priručnik “Ja-voditelj” namijenjen djeci starijih godina OŠ sa gotovim radionicama na temu dječjih prava, obveza, tolerancije, prihvaćanju različitosti…

 

Suradnja sa školama u lokalnoj zajednici Dječje kuće Borovje

U suradnji s OŠ Lovro Pl. Matačić 2011. godine, stručnjaci Hrabrog telefona educirali su 14 vršnjaka pomagača iz 7 razreda (5-7. razred). Svaki razred je odabrao dva učenika, koji će nakon edukacije predstavljati suvoditelje u vođenju radionica sa svojim prijateljima iz razreda.

2013. godine suradnja u provedbi projekta širi se i na OŠ Borovje u kojoj se također radi s učenicima od 5.-7.razreda na usvajanju znanja i vještina s područja grupnog rada i dječjih prava i obveza.

Važnost Vršnjaka pomagača

Uloga vršnjaka pomagača je posredništvo između odraslih osoba i djece njihovog uzrasta u razredu. Samim izborom od strane svojih vršnjaka postaju pozitivan primjer drugim učenicima i ukazuju na to koliko se pozitivni oblici ponašanja vrednuju i cijene. Osim što edukacijom dobivaju vještine i znanja za sebe (o vođenju grupe, komunikaciji, toleranciji, uvažavanju različitih mišljenja…), isto znanje prenose na svoje vršnjake putem unaprijed osmišljenih radionica. Tijekom same edukacije djeca su izražavala zabrinutost za pojedine učenike koji se često nalaze u ulozi žrtve nasilja te su zajedno s voditeljicama i stručnom službom dolazili do nekih solucija kako oni sami mogu pozitivno utjecati u takvim situacijama.

„Pomažem Vršnjacima u učenju i zaštiti svojih prava“ primjer je pružanja međuvršnjačke pomoći u kojem se djecu na primjeren način, u opuštenoj i ugodnoj atmosferi te u društvu svojih vršnjaka zainteresiranih za navedenu tematiku, djeca informiraju i educiraju o dječjim pravima, načinima njihova kršenja, osobama i institucijama koje će im pomoći u zaštiti i promicanju njihovih prava i informirati o tome na koji način pomoći nekome ukoliko primijete da je neko njihovo pravo ugroženo ili povrijeđeno. Djecu se upućuje i na to da osim prava na poznavanje i poštivanje njihovih prava imaju također dužnost i odgovornost poštivanja prava drugih.

Stručna služba u školi dala je povratnu informaciju nakon provedene edukacije da vrlo često zna vidjeti Vršnjake pomagače na hodnicima kako razgovaraju sa „žrtvama nasilja“ te traže savjet od psihologa i pedagoga kako postupiti u određenoj situaciji. Interesantno je da djeca vrlo brzo osjete odgovornost za školsko okruženje, iako uvijek dobiju uputu da su oni ipak tu pomagači i neprocjenjiv pozitivan primjer, ali da pravu odgovornost ipak nose odrasle osobe. Vidjeti djecu osnovnoškolske dobi kako vode radionice sa svojim vršnjacima i kako se pripremaju za njih, jest jedno od pokazatelja koliko djeca zapravo mogu imati utjecaja na svoje okruženje.

 

 

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge