Zablude o Savjetodavnoj liniji za djecu Hrabrog telefona

Objavljeno: 19.09.2012

Često čujemo među roditeljima da im djeca „prijete“ da će nazvati Hrabri telefon ako se roditelji prema njima budu ponašali na način kako djeci ne odgovara. Naravno da veliki broj roditelja često gleda Hrabri telefon kao jedno manipulativno sredstvo koje djeca koriste kako bi od roditelja dobila što žele. Ako je to i vaše mišljenje, onda zastanite i pročitajte ovaj tekst do kraja. Možda će neke od informacija upravo utjecati na vaše dosadašnje mišljenje te možda nakon ovog teksta baš budete gledali Savjetodavnu liniju Hrabrog telefona kao mjesto gdje i Vi možete dobiti puno za sebe  i vaš odnos sa djetetom.


ZABLUDA 1.:
  Ako moje dijete nazove Hrabri telefon i ispriča da mu nisam dopustila druženje s prijateljima jer je popustio u školi, socijalni radnici će mi pokucati na vrata!

ISTINA 1.:  Kada dijete nazove Hrabri telefon, savjetovatelj će posvetiti najveći dio vremena razgovarajući s djetetom o događaju koji ga muči te o osjećajima koji ga prate vezano uz određenu situaciju. Najveći broj situacija se zaista da riješiti pomoću jednostavnog otvorenog razgovora te se djecu ohrabruje da upravo razgovaraju s roditeljima o onome što ih muči. Ukoliko to djetetu nikako ne odgovara savjetovatelj će ispitati socijalnu mrežu i tražiti osobe koje su djetetu od povjerenja da se upravo tim osobama obrati za pomoć. Hrabri telefon kontaktira institucije za zaštitu djece (Centar za socijalnu skrb, Odsjek za maloljetničku delinkvencije, Ured pravobraniteljice za djecu…) u zaista malom broju situacija i to onda kada je djetetova sigurnost, pa čak i život očito ugrožena. I u tim situacijama nam je potreban pristanak djeteta za obavještavanje institucija.

 

ZABLUDA 2.:  Savjetovatelj Hrabrog telefona će izmišljenu priču mog djeteta prepoznati kao autentičnu!

ISTINA 2.:  Savjetovatelji Hrabrog telefona su studenti fakulteta humanističkih znanosti, prethodno educirani za telefonsko savjetovanje i za područje simptomatologije zlostavljanja i zanemarivanja djece. Nakon završene osnovne edukacije, savjetovatelji su i dalje uključeni u kontinuiranu edukaciju, ali i supervizijsku podršku kako bi profesionalno kontinuirano napredovali, kao i spriječili pojavu „sagorijevanja“, pošto je riječ o dosta osjetljivoj tematici zlostavljanja djece na savjetodavnoj liniji. Iz sveg navedenog jasno je da je riječ o educiranim mladim stručnjacima, senzibiliziranim za zaštitu dječjih prava, ali koji su svjesni i senzibilizirani za roditeljska prava i dječje obveze te će sigurno  prilikom razgovora voditi računa o tome. Savjetovatelji Hrabrog telefona kroz razgovor mogu prepoznati kada je riječ o ugrožavanju dječjih prava, a kada je riječ o nekoj vrsti testiranja linije, manipulacije ili jednostavno pogrešnom tumačenju roditeljskih postupaka. Npr. ukoliko djetetu zabranite korištenje kompjutora tjedan dana kao kaznu za neko problematično ponašanje, savjetovatelj će prepoznati da je riječ o odgojnim postupcima, a ne o nasilju nad djetetom.

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge