Uključi se

Objavljeno: 21.11.2012

U situaciji u kojoj nedostaje stručnjaka za rad na problemu zlostavljanja, volonterstvo u ovom području izuzetno je važno.

Ako si student psihologije, socijalnog rada, edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta ili učiteljske akademije možeš se uključiti u rad naše organizacije i postati volonter Hrabrog telefona!

Hrvatska je zemlja u kojoj je oko 6% populacije mladih uključeno u volonterski rad što je iznimno nizak postotak. Stoga je jedan od glavnih zadataka Hrabrog telefona osigurati dovoljan broj volontera za rad na savjetodavnoj liniji i u Dječjoj kući Borovje, skrbiti o cjelogodišnjoj edukaciji volontera, kao i superviziji, kako bi njihov rad bio što učinkovitiji.

Kroz proteklih 12 godina rada,  Hrabri telefon je educirao više od 500 volontera.

 

Što ti nudimo?

Osnovna edukacija volontera za rad na Savjetodavnoj liniji za zlostavljanu i zanemarenu djecu obuhvaća predavanja/radionice o komunikacijskim vještinama  potrebnim za savjetovanje putem telefona te vještine i znanja potrebne za rad sa zlostavljanom i zanemarenom djecom, dok za rad u Dječjoj kući Borovje sadrži i predavanja o grupnom radu, psihofizičkom razvoju djeteta te ekspresivnim tehnikama u radu s djecom kao i individualnom  pristupu djetetu.

Po završetku edukacije te završenim hospitacijama, nastavlja se usavršavanje volonteradodatnim educiranjem koje predstavlja već sastavni dio sustava brige za volontere. Predavanja koja proširuju obuhvaćeno u osnovnoj edukaciji i osmišljena su kao podrška i dodatna pomoć našim volonterima tijekom godine, čime se povećava njihova motiviranost i spremnost za rad te ih se stručno osposobljava u većoj mjeri nego li samom početnom edukacijom. Osim toga, doedukacije koriste i samim volonterima u njihovoj stručnoj naobrazbi i razvoju profesionalnih vještina. Neke od dosadašnjih doedukacija su: “Pravna zaštita djece u Republici Hrvatskoj”; “Stres i krizne intervencije u radu s djecom”; “Predrasude”; “Sramežljivost”; “Socijalno učenje”; “Posljedice rastave roditelja na djecu” itd..

Kako bi osigurali da naši volonteri u svakom trenutku mogu dobiti pomoć u vezi slučajeva koji su im teški ili situacija za koje nisu u stanju samostalno odlučiti kako trebaju reagirati, Hrabri telefon redovito organizira supervizijske sastanke koji su obvezni za sve volontere. Supervizije provodi stručni tim supervizora koji pripremaju sadržaje i teme supervizijskih sastanaka. Ovaj tim poseban je po tome što u njemu sudjeluju nekadašnji volonteri Hrabrog telefona – osobe koje su dobro upoznate s našim radom te dobro poznaju probleme s kojima se volonteri susreću.

Slijedeća korist od supervizija je razmjena iskustava samih volontera – ove su aktivnosti otvorene radionice na kojima se moderiranom raspravom o iskustvima i problemima poboljšava unutarnja kohezija grupe, dogovaraju se zajednička rješenja za određene probleme, radi se na međuljudskim odnosima te se razmjenjuju ideje i prijedlozi o poboljšanju rada. Vrlo je važna pripadnost  volontera svojoj  supervizijskoj grupi, što doprinosi osjećaju povjerenja u grupi i otvorenosti u razgovoru sa supervizorom. Svaka se grupa sastaje jednom mjesečno i promjene članova koji čine grupu su minimalne.

Sustav pravila volontiranja u čijoj kreaciji sudjeluju volonteri omogućuje učinkovit način rada uz maksimalnu pouzdanost i jasno određenu odgovornost kako koordinatora tako i volontera. Naputke koje volonteri dobiju tijekom edukacije postavili su volonteri koji su sudjelovali u radu Udruge prije njih. Stručna i etička pravila kojih se moraju pridržavati objašnjena su na samom početku, ali budući da se ne radi o jednostavnim pitanjima, uvijek kada se pojavi problem za koji nije jasno kako ga treba riješiti (iz stručnih ili etičkih razloga), volonteri dobivaju pomoć svojih supervizora te koordinatora. Oni se međusobno dogovaraju kako bi trebalo postupiti te onda zajedničke odluke i provode zajedno. Ono što se time želi postići je i ozbiljno shvaćanje volontiranja na Hrabrom telefonu koje sa sobom nosi određena prava ali i obveze koje se moraju ispunjavati.

Nadamo se da si u svemu ovome prepoznao nešto za sebe- priliku za učenjem, iskustvom, upoznavanjem mreže mladih poduzetnih i stručnih ljudi, ali prije svega priliku da pomogneš djeci i roditeljima!

Udruga provodi edukacije za volontere jedanput godišnje.

Ukoliko se želite uključiti u rad Hrabrog telefona kontaktirajte nas ili putem maila info@hrabritelefon.hr ili putem telefona 01/ 3793 000.

Hrabri telefon je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge